درباره ما

پایگاه قرآنیان به مدیریت آقای شهریار شریعت که یکی از مقلدان علامة مجاهد آیت‌الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی (رضوان الله تعالی علیه) هستند از آذرماه سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف این پایگاه تنها جبران بخش کوچکی از مهجوریت معارف قرآن کریم است و در این راه خود را نیازمند انتقادات خوانندگان گرامی می‌داند چراکه انسان به طور کلی ممکن الخطاست و فقط معصومین (علیهم السلام) عاری از خطا هستند. در ادامه، تعریف مختصری از قرآنیان و عقاید این پایگاه داده شده است.


قرآنیان چه کسانی هستند؟

قرآنیان یا قرآنیون اصطلاحاً به کسانی گفته می‌شود که قرآن را به عنوان تنها منبع دینی یا منبع اصلی دینی می‌شناسند به عبارت دیگر، قرآنیان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دستة اول کسانی هستند که هرگز روایت را قبول نمی‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که روایت را می‌پذیرند اما اصل را قرآن می‌دانند لذا روایات را ابتدا به قرآن که منبع اصلی دین است عرضه می‌کنند و روایات خلاف قرآن (یعنی روایات جعلی) را نمی‌پذیرند.


ما کدام دسته هستیم؟

ما دستة دوم قرآنیان هستیم زیرا با اینکه قرآن کامل و جامع است اما همة معارف قرآن فقط همین معنای ظاهری آن نیست بلکه قرآن، بطونی دارد که فقط رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) که طبق آیة 32 سورة فاطر، جانشینان رسالتی حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) هستند به آن دسترسی دارند. مثلاً از ظاهر قرآن می‌توان فهمید که نمازهای یومیه واجب است اما نمی‌توان فهمید که نماز صبح چند رکعت است، یا مثلاً معنای حروف مقطعه را ما نمی‌توانیم از ظاهر آن بفهمیم، لذا مسلماً به روایات نیازمندیم.

 

ما کدام دسته نیستیم؟

دستة اول قرآنیان که بیشتر با عنوان قرآنیون شناخته می‌شوند همانطور که گفته شد حجیت روایت را قبول ندارند، اولین نفر از این گروه را می‌توان عمر بن خطاب دانست که قول «حسبنا کتاب‌الله» او مشهور است، البته عمر نه تنها منکر حجیت روایت بود بلکه در واقع منکر ولایت امام زمان خود یعنی امام علی (علیه السلام) نیز بود. همچنین افرادی مانند احمد صبحی منصور نیز از معاصران این جریان هستند. در هر صورت پایگاه قرآنیان هرگز این جریان به اصلاح قرآنیون را قبول ندارد و از آنان اعلام برائت می‌کند.