مهجوریت قرآن به اذعان رهبری

امام خامنه‌ای


به جرأت می‌توان گفت در میان مراجع اسلامی در زمان معاصر، هیچ‌کس به اندازۀ امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، بر دو مقولۀ «انس با قرآن» و «تدبر در قرآن» برای آحاد مردم، تأکید نداشته است. هرچند خود این مطلب بیانگر کمبود و احساس نیاز جدی جامعه به انس با قرآن و تدبر در قرآن است، با این‌حال رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) صراحتاً مهجوریت قرآن و بی‌اعتنایی به آن را گوشزد کرده‌اند. متن این بیانات امام‌خامنه‌ای (مد ظله العالی) که در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» آمده است، به همراه فایل‌های پی.دی.اف این کتاب و «مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون تدبر در قرآن»، در زیر آمده است.

«قرآن که سند قاطع و تردیدناپذیر اسلام است، متأسفانه در بیش‌تر موارد، سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن، دقت‌ها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی، گاه با اعتبار بیش‌تر، میدان‌دار و مسئول شناخته شده و بالنتیجه، تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی‌اعتنا به آن، نشو و نما یافته و شکل گرفته است. شاید همین بی‌اعتباری و بی‌اعتنایی یا احساس بی‌نیازی یا نومیدی از امکان استفادۀ صحیح، که هر یک به نوبۀ خود معلول عواملی خاص است، موجب آن گشته که تدبر در آیات قرآن، جای خود را به قرائت و تلاوتی سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و یکسره برای پاداش و جزای اخروی داده و کتاب کریم الهی دستمایۀ عوامی‌ها و عوام‌فریبی‌ها شده است.

در استنباط و فهم اصول اسلامی، باید مدارک و متون اساسی دین، اصل و منبع باشد، نه سلیقه‌ها و نظرهای شخصی یا اندوخته‌های ذهن و فکر این و آن؛ تا حاصل کاوش و تحقیق، به راستی اسلامی باشد و نه هر چیز جز آن. برای برآمدن این منظور، قرآن، کامل‌ترین و موثق‌ترین سندی است که می‌توان به آن متکی شد، چراکه باطل را از هیچ سوی بِدان راه نیست و در آن، مایۀ روشنگری هر چیزی هست، البته در پرتو تدبری ژرف‌پیما که خود، ما را به آن فرمان داده است.»1

  • مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون تدبر در قرآن (مشاهده - دریافت)


1. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، پیشگفتار.
منبع: پایگاه قرآنیانhttp://ghoranian.info/1395/07/16/mahjooriat-rahbari

back